Milí přátelé,
od léta roku 2012, kdy jsem přestal spolupracovat s časopisem Instinkt, se mě lidé často ptají, jestli své sloupky nazvané Zápisník labužníka publikuju někde jinde. Říkají, že je rádi četli, někteří dokonce tvrdí, že si Instinkt kupovali jedině kvůli nim. A dávají najevo, že by chtěli, abych v psaní Zápisníků pokračoval. Nuže dobrá. Rozhodl jsem se nakonec pro tuto formu.

Pokud chcete být mezi prvními, kteří si přečtou nové Zápisníky, přihlašte se na Facebooku, Twitter nebo na G+. Pak budete mít příležitost se informovat velmi rychle o tom, co se na blogu děje. Staré Zápisníky z let 2002-2010 najdete na webové stránce www.labuzdopo.cz.

7. května 2015

Dernier Cri
Žhavou novinkou tohoto týdne je zahájení přijímání přihlášek ke studiu aristologie pro školní rok 2015-2016 na Vysoké škole Humanitas ve Vsetíně. Katedra funguje už rok, je připojena k fakultě společenských studií a první studenti už mají za sebou úvodní semestr, který z velké většiny úspěšně zvládli. Těší se na své nové spolužáky. Máte-li zájem o toto velice zajímavé studium vy nebo vaši přátelé, informujte se (je) o této možnosti. Jedinou podmínkou je maturita na střední škole, přijímací zkoušky se nekonají. Studium je tříleté, dálkové, studenti jezdí do Vsetína jednou měsíčně na jeden víkend. Některé semináře se však konají také v Praze. Právě v příštích dnech jeden takový seminář proběhne, přednášet budou mimo jiné Zdenek Pohlreich, Sylvio Spohr, Vít Hepnar a doc. Míková z Vysoké školy chemicko-potravinářské. Garantem katedry aristologie je Vladimír Poštulka, který přednáší několik předmětů, např. Dějiny gastronomie a Systém hodnocení restaurací. Studenti platí měsíčně školné ve výši 2.700 Kč (za školní rok, tedy deset měsíců) plus cestovní a ubytovací výlohy. Absolvují přednášky z pedagogiky, žurnalistiky a gastronomie. Z vybraných předmětů pak skládají ústní zkoušky nebo písemné zápočty. Absolventi získají titul „bakalář“ s možností uplatnit se buďto jako pedagog na středních školách nebo jako novinář specializovaný na gastronomii. Přihlášky je nutno podat do 30. června! Více informací na www.huni.cz.