Milí přátelé,
od léta roku 2012, kdy jsem přestal spolupracovat s časopisem Instinkt, se mě lidé často ptají, jestli své sloupky nazvané Zápisník labužníka publikuju někde jinde. Říkají, že je rádi četli, někteří dokonce tvrdí, že si Instinkt kupovali jedině kvůli nim. A dávají najevo, že by chtěli, abych v psaní Zápisníků pokračoval. Nuže dobrá. Rozhodl jsem se nakonec pro tuto formu.

Pokud chcete být mezi prvními, kteří si přečtou nové Zápisníky, přihlašte se na Facebooku, Twitter nebo na G+. Pak budete mít příležitost se informovat velmi rychle o tom, co se na blogu děje. Staré Zápisníky z let 2002-2010 najdete na webové stránce www.labuzdopo.cz.

5. října 2017

Dernier Cri


Žhavou novinkou tohoto týdne je zpráva z webu České televize, která v souvislosti se seriálem První republika přináší podrobnosti o alkoholismu v Čechách v době před 2. světovou válkou. Citujeme:

První světová válka kromě lidských a materiálních škod zapříčinila také hluboký morální rozklad a sociální změny tehdejší společnosti. Jednou z těchto změn byla zvýšená konzumace alkoholu a s ní spojený nárůst kriminality, který svého vrcholu dosáhl v roce 1920.

Tuto situaci se snažily změnit různé abstinenční spolky. Mnohé z nich existovaly už před válkou, ale v meziválečném období byla jejich aktivita nejsilnější. Mezi jejich členy patřilo mnoho význačných osob, například pozdější prezident Edvard Beneš vydal už v roce 1915 nákladem Českoslovanského abstinentního svazu knížku Problém alkoholové výroby a abstinence. K příznivcům zdrženlivosti od alkoholu patřil také prezident Masaryk.

Snahy těchto organizací a snaha státu o řešení problému se projevily v únoru roku 1922 zákonem zakazujícím prodej jakéhokoliv alkoholu osobám mladším šestnácti let. Mládež do osmnácti let si pak mohla zakoupit pivo a víno. Prodej tvrdého alkoholu byl povolen až nad touto věkovou hranicí. Pivo a víno byly také jediné alkoholické nápoje, které se směly podávat na tanečních zábavách. Porušení tohoto nařízení se však v první instanci trestalo jenom napomenutím a je tak zřejmé, že nebylo příliš dodržováno. Navzdory snahám různých mravnostních spolků nebyla v Československu nikdy zavedena prohibice, na rozdíl od Spojených států, kde se však tento krok minul účinkem a dokonce přispěl k nárůstu kriminality.

Spotřeba i výroba alkoholu u nás dosáhla v meziválečném období vrcholu v roce 1929, pak následoval útlum, způsobený hospodářskou krizí. V celkové spotřebě alkoholu na obyvatele nám patřilo osmé místo na světě, v konzumaci pálenky dokonce šesté. Piva se v republice vypilo ročně průměrně 77 litrů na hlavu, avšak jenom v Čechách to bylo 120 litrů. Nejhorší byla situace v méně rozvinutých dělnických regionech, například na Ostravsku se údajně vypilo i dvacet litrů lihu na osobu a za nákup alkoholu některé rodiny utratily i polovinu mzdy. Velké množství kořalky pocházelo z domácích pálenic, a proto bylo množství otrav alkoholem s různou mírou následků poměrně veliké.

Je proto pochopitelné, že boj již zmíněných organizací s alkoholismem byl poměrně intenzivní, jejich výsledky však nebyly právě přesvědčivé. Organizovaly se mravoučné přednášky často spojené s promítáním fotografií ukazujících následky nadměrného pití. Poukazovalo se na tělesný a morální úpadek a na množství peněz, které se za alkohol ročně vynaloží. Negativním důsledkem těchto činností bylo spojování alkoholismu a Židů, vlastnících koncese na provoz některých hospod, obzvláště v méně rozvinutých oblastech. Státu z výroby a prodeje alkoholu pochopitelně plynuly příjmy a proto se k výraznějším krokům na jeho omezení neuchyloval, především v období krize. Je také důležité poznamenat, že obzvláště pivo tvořilo pro svou kalorickou hodnotu důležitou součást stravy a zpestřovalo poměrně chudý jídelníček, obzvláště u dělníků.