Milí přátelé,
od léta roku 2012, kdy jsem přestal spolupracovat s časopisem Instinkt, se mě lidé často ptají, jestli své sloupky nazvané Zápisník labužníka publikuju někde jinde. Říkají, že je rádi četli, někteří dokonce tvrdí, že si Instinkt kupovali jedině kvůli nim. A dávají najevo, že by chtěli, abych v psaní Zápisníků pokračoval. Nuže dobrá. Rozhodl jsem se nakonec pro tuto formu.

Pokud chcete být mezi prvními, kteří si přečtou nové Zápisníky, přihlašte se na Facebooku, Twitter nebo na G+. Pak budete mít příležitost se informovat velmi rychle o tom, co se na blogu děje. Staré Zápisníky z let 2002-2010 najdete na webové stránce www.labuzdopo.cz.

3. srpna 2017

Dernier CriŽhavou novinkou tohoto týdne je zpráva o konzumaci olivového oleje. Každý starý Říman ho prý ročně zkonzumoval dvacet litrů! Olej se údajně tenkrát občas dával chudým lidem i zdarma! Je ovšem třeba upozornit, že olivový olej se tehdy nepoužíval pouze k jídlu, ale i jako prostředek ke svícení a osobní hygieně.

Na jižním okraji starého Říma, blízko řeky Tibery, v někdejším třináctém městském obvodu Aventinu, dodnes stojí pahorek zvaný Monte Testaccio. Jde o pozůstatek skládky staré dva tisíce let. Tvoří ji přes půl milionu krychlových metrů střepů ze starověkých amfor, v nichž se do nedalekých velkoskladů Horrea Galbae dovážel olivový olej pro potřeby metropole Římské říše a zde se přeléval do menších nádob. Velké hliněné amfory (o objemu 70 litrů) nasáklé olejem nebylo možno znovu použít k jiným účelům - a tak byly jejich střepy ve vrstvách ukládány na skládce. Za dobu existence skládky se na Monte Testaccio nahromadily zbytky po 53 milionech amfor.

Konzervativní odhady svědčí tedy o spotřebě olivového oleje odpovídající 20 litrům na osobu a rok. Asi 80% amfor se přiváželo z dnešní Andalusie, tehdy zvané Hispania Baetica, zbytek ze severní Afriky, hlavně dnešního Tuniska a Libye. Římští patriciové nad tímto dováženým olejem ohrnovali nos, protože za nejlepší byl považován ten ze středoitalských provincií, především z Toskánska.

A jak to vypadá s konzumací olivového oleje dnes? V Itálii je spotřeba zhruba poloviční, tedy deset litrů na osobu ročně. Španělsko má pořád suverénně nejvyšší výměru olivovníkových plantáží na světě a 85% tamní produkce pochází pořád z někdejší Hispanie Baetica. Olivovníky se tam pěstují na více než jednom a půl milionu hektarů a vylisuje se z nich 900 tisíc tun oleje (30 procent světové produkce olivového oleje) ročně. Některé olivovníky jsou staré i 350 let a vláda zakázala export těchto stromů už v roce 2006. Pěstování olivovníků dodnes dominuje Středomoří (Itálie, Španělsko, Řecko), i když olivové háje v současnosti najdete ve všech oblastech se středomořským klimatem - od Kalifornie přes Mexiko, Argentinu, Chile, Uruguay až po Austrálii včetně Tasmánie a Jihoafrickou republiku. Pro nás nejbližší oblastí je východní pobřeží Jadranu, kde se olivy pěstují už 2500 let, najdete zde velmi staré odrůdy řecké a benátské. Olivové oleje z Istrie mívaly vynikající pověst - byl to hlavní vývozní artikl statků (villa rustica), které si tady pořizovali bohatí Římané, a ještě před druhou světovou válkou byl istrijský olivový olej považován za srovnatelný s těmi nejlepšími toskánskými. V časech Titovy Jugoslávie však pěstování olivovníků na Jadranu upadlo. Poslední dvacetiletí je ve znamení velké renesance nejen v Chorvatsku, ale také ve Slovinsku (roční produkce oleje: 500 tun). Spolu s jezerem Garda a okolím Terstu v Itálii jde o nejsevernější oblasti tradičního pěstování v Evropě. Na Brači je dnes opět přes milion olivovníků, olivový olej z Cresu už má chráněné značení původu (PDO) a další produkční oblasti včetně Istrie, Krku, Korčuly a Šolty nezůstávají pozadu. Celková chorvatská produkce je s 5500 tunami za předloňskou sezonu spíše symbolická, ale olej dovedou dělat kvalitní.

V Americe je olivový olej v módě už zhruba 20 let a USA jsou dnes suverénně jeho největším světovým dovozcem, ale s litrem na obyvatele ročně odpovídá jejich spotřeba tak Rakousku nebo Německu. Vlna obliby olivového oleje samozřejmě dorazila i do Česka, ovšem s nějakým půllitrem na hlavu a rok. Jsme možná na začátku vzestupné dráhy, avšak je možné, že se konečně začne u nás vyrábět kvalitní olej z řepky – a tím olivovému oleji vzroste konkurence.